Michiel Schuurman (Dutch, b. 1974). HorseProjectSpace and Deveemvloer Present: Paraat 3, 2007. Offset lithograph. 117.3 × 73 cm (46 3/16 × 28 3/4 in.). Collection Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, Gift of Michiel Schuurman, 2008-22-2. Photo: Matt Flynn